środa, 20 marca 2013

Samba4 jako podstawowy kontroler domeny Active Directory w systemie Debian 6.0.6
Cz. I - instalacja systemu operacyjnego

Nowa wersja! => http://www.samba.org.pl/2013/09/active-directory-na-linuxie-kompletny.html

Tym postem rozpoczynam serię opisującą od podstaw, krok po kroku instalację kontrolera domeny Active Directory w systemie Linux. Każdy, nawet osoba niemająca wcześniej do czynienia z tego typu zagadnieniami, powinien sobie poradzić stosując się do wskazówek zawartych w tym i kolejnych artykułach. W przypadku posiadania zainstalowanego systemu operacyjnego i skonfigurowanej sieci, można przejść od razu do części III tego przewodnika.

Tworząc niniejszy tutorial korzystałem z informacji zawartych na następujących stronach internetowych:

Opisana w tej części instalacja Debiana, jest podstawową, minimalną instalacją pozwalającą na uruchomienie kontrolera domeny Samba4.

Istnieje kilka metod instalacji systemu Debian. Jedną z łatwiejszych jest pobranie małego obrazu płyty i dokonane instalacji sieciowej. Instalator wykryje ustawienia sieci, dostęp do Internetu i pobierze na bieżąco pakiety do zainstalowania. Do zastosowań serwerowych wystarczy instalacja najprostszej wersji systemu, bez środowiska graficznego i jakichkolwiek dodatków. Potrzebne pakiety będą dodawane na bieżąco. Po uruchomieniu instalatora z płyty wybieramy opcję Install lub Graphical install (w przykładzie została użyta ta druga).
 
W pierwszych trzech krokach instalator zapyta o język (Polish – Polski), lokalizację (Polska) i układ klawiatury (polski). Następnie system zamontuje płytę instalacyjną i wykryje ustawienia sieci. Kolejnym krokiem jest wpisanie nazwy instalowanego serwera. W opisywanym przykładzie serwer będzie nazywał się DC:
 
Trzeba też wpisać nazwę tworzonej domeny - domena.local:
  
Nazwy komputera i domeny można wpisać w dowolne. Jednak trzeba uważać aby nie użyć istniejącej już nazwy w Internecie (np. google.com, cisco.com lub onet.pl), aby nasza domena była poprawnie rozpoznawana przez serwer DNS.

Następnie instalator pyta o hasło administratora root oraz nazwę i hasło pierwszego użytkownika.

Kolejnym krokiem jest podział dysku na partycje. W pierwszym oknie należy wybrać Przewodnik – cały dysk a pozostałe opcje zostawić domyślne. Instalator zapyta czy zapisać zmiany na dyskach. Należy zaznaczyć Tak i kliknąć Dalej.

Następnie instalator pyta o konfigurację serwera lustrzanego. Jest to serwer, z którego instalator a później system operacyjny będzie pobierał pakiety do instalacji. Należy zostawić domyślnie Polskaftp.pl.debian.org. Dane serwera pośredniczącego trzeba zostawić puste.

Przy pytaniu Czy chcesz wziąć udział w konkursie na najpopularniejszy pakiet zaznaczamy Nie.
Gdy pojawi się pytanie o oprogramowanie do instalacji trzeba odznaczyć wszystkie opcje. Instalujemy tylko podstawowe środowisko systemu operacyjnego:
 
Na pytanie o instalację programu rozruchowego odpowiadamy twierdząco.

Po chwili instalacja jest zakończona. Następuje restart i pojawia się czarny ekran z poleceniem logowania:

Prześlij komentarz