środa, 20 marca 2013

Samba4 jako podstawowy kontroler domeny Active Directory w systemie Debian 6.0.6
Cz. II - wstępna konfiguracja systemu

Jeśli instalacja Debiana przebiegła pomyślnie, można się zalogować do sytemu. Logujemy się na konto root. Wszystkie czynności w tym poradniku będą wykonywanie za pomocą konta root (stąd znaczek # przed każdym poleceniem konsoli).

Na samym początku warto zainstalować dwie rzeczy. Po pierwsze pakiet Midnight Commander, który oferuje graficzny menedżer plików i wygodny edytor tekstowy mcedit (dla nowych użytkowników bardziej przyjazny niż vi). Instalacji pakietu dokonujemy wpisując w konsoli:

# apt-get install mc

Warto też dodać pakiet

# apt-get install psmisc 

dzięki któremu uaktywnia się polecenie killall
  • Konfiguracja sieci
Podczas instalacji Debian uzyskuje dostęp do sieci przez lokalny serwer dhcp. Aktualne ustawienia można sprawdzić za pomocą komendy # ifconfig:
 
Kontroler domeny musi być również serwerem DNS dla komputerów klienckich. Dlatego powinien posiadać stały adres IP. Ustawienie to zmieniamy edytując odpowiedni plik konfiguracyjny. Wydajemy polecenie:

 # mcedit /etc/network/interfaces 

i zmienieamy treść pliku według poniższego wzoru:
Zmiany zapisujemy klawiszem F2, zatwierdzamy Enter. Wciskamy F10 aby opuścić edytor.

Aby zmiany weszły w życie musimy zrestartować usługi sieciowe poleceniem

# service networking restart

Znanym już ifconfig sprawdzamy czy zmiany zostały wprowadzone. Dla pewności poprawnego działania możemy wykonać ping dowolnego serwera.

Część I

Część III
Część IV
Część V
Część VI
Prześlij komentarz