środa, 20 marca 2013

Samba4 jako podstawowy kontroler domeny Active Directory w systemie Debian 6.0.6
Cz. III - czynności poprzedzające instalację serwera DNS i kontrolera domeny

Jeśli system operacyjny jest zainstalowany a sieć skonfigurowana, można przystąpić do części właściwej instalacji serwera. Przed samą instalacją trzeba jeszcze wykonać kilka wstępnych kroków.
  • Instalacja pakietów niezbędnych do instalacji serwera samba4 oraz serwera DNS bind9

Zgodnie z informacjami z oficjalnego HOWTO instalacji samba4 trzeba zainstalować poniższy zestaw:

# apt-get install build-essential libacl1-dev libattr1-dev libblkid-dev libgnutls-dev libreadline-dev python-dev python-dnspython gdb pkg-config libpopt-dev libldap2-dev dnsutils libbsd-dev attr krb5-user docbook-xsl libcups2-dev

Jednym z pakietów jest Kerberos, dlatego w trakcie instalacji zostaniemy poproszeni o podanie kilku danych. Nazwę domeny zostawiamy domyślną (powinna być zgodna z tym co wpisaliśmy podczas instalacji systemu operacyjnego):
W następnych dwóch okienkach – Kerberos servers for your realm: i Administrative server for your Kerberos realm: wpisujemy dc.domena.local (nazwa_komputera.nazwa.domeny):
Następnie instalujemy:

# apt-get install libkrb5-dev libssl-dev 
  • Ustawienie montowania partycji z opcją ACL
Opcja ta jest potrzebna przy końcowej instalacji domeny (tzw. promowanie domeny lub provisioning). Należy wyedytować plik konfiguracyjny: 

# mcedit /etc/fstab

Odnajdujemy fragment dotyczący głównej partycji:

/ ext3 errors=remount-ro 0 1

i zmieniamy wpis na:

/ ext3 errors=remount-ro,user_xattr,acl,barrier=1 1 1


Następnie wykonujemy polecenie:

mount -o remount /


Część I
Część II

Część IV
Część V
Część V
Prześlij komentarz