piątek, 8 listopada 2013

Dodanie do domeny komputera z systemem Windows 7 i instalacja narzędzi administracyjnych

Kilka postów temu opisałem jak dodać do domeny komputer z Windows XP. Jednak ten system odchodzi powoli do lamusa więc poniżej przedstawiam w jaki sposób podłączyć do domeny Windows 7. Zakładam, że czytelnik posiada poprawnie skonfigurowany kontroler domeny Samba4, najlepiej wg. tego przewodnika: http://jedenserwer.blogspot.com/2013/09/active-directory-na-linuxie-kompletny.html. W następnym artykule opiszę jak tworzyć profile wędrujące (z ang. "roaming profiles") z poziomu Windows 7.

Pierwsza czynność jaką należy wykonać przed podłączeniem komputera do domeny jest ustawienie adresu serwera DNS czyli IP komputera będącego kontrolerem domeny. W większych środowiskach warto ten adres ustawić na routerze zarządzającym siecią. Jeśli zarządzamy małą siecią, możemy ustawić adres DNS na każdym komputerze osobno. W tym celu wchodzimy w Panel Sterowania, w widoku ikon Centrum sieci i udostępniania a następnie w menu po lewej Zmień ustawienia karty sieciowej:


Klikamy prawym przyciskiem myszy na ikonę Połączenia lokalnego i wybieramy Właściwości. Klikamy Protokół internetowy w wersji 4 (TCP/IPv4) i znów Właściwości. Zaznaczmy opcję Użyj następujących adresów serwerów DNS: i wpisujemy adres IP serwera Samba4:


Klikamy Ok i Zamknij.

Gdy DNS jest ustawiony możemy dodać komputer do domeny. Otwieramy menu Start i klikamy prawym przyciskiem myszy na Komputer. Wybieramy Właściwości. Z menu po lewej stronie wybieramy Zaawansowane ustawienia systemu. Wchodzimy w zakładkę Nazwa komputera i klikamy Zmień:


W obszarze Członkostwo zaznaczamy Domena i wpisujemy nazwę naszej domeny:Jeśli potrzebujemy, możemy także zmienić nazwę komputera. Klikamy OK. Komputer wyświetli okno logowania, w które należy wpisać login i hasło administratora domeny:


Klikamy OK. Po chwili powinniśmy zobaczyć przyprawiający o radość komunikat :):


Klikamy OK. Komputer poinformuje o potrzebie wykonania restartu, co też czynimy. Po ponownym uruchomieniu powinniśmy zobaczyć nowy ekran logowania:


a następnie:


Klikamy Przełącz użytkownika a następnie Inny użytkownik. Nazwę użytkownika i hasło wpisujemy w następujący sposób:


Za pierwszym razem musimy zalogować się kontem administratora domeny.

Po zalogowaniu możemy otworzyć Centrum sieci i udostępniania:


Widzimy, że nasz komputer jest w domenie. Po lewej stronie klikamy Zmień zaawansowane ustawienia udostępniania. W profilu domeny zaznaczamy Włącz odnajdywanie sieci oraz Włącz udostępnianie plików i drukarek:


Zapisujemy zmiany. Teraz możemy sprawdzić, czy z kontrolera domeny możemy spingować nasz komputer. W konsoli wpisujemy polecenie:

# ping pc1 -c 6

gdzie pc1 to nazwa komputera. Serwer prześle 6 pakietów. Wynik powinien być następujący:


W kolejnym kroku zainstalujemy Narzędzia administracji zdalnej serwera, aby z poziomu komputera z Windows móc zarządzać domeną. Odpowiedni plik pobieramy ze strony http://www.microsoft.com/pl-pl/download/details.aspx?id=7887. Przed instalacją należy się upewnić, że Windows 7 na naszym komputerze jest wyposażony w dodatek Service Pack 1. Po zainstalowaniu dodatku należy go jeszcze włączyć. W tym celu wchodzimy w Panel sterowania => Programy i funkcje => Włącz lub wyłącz funkcje systemu Windows i zaznaczamy odpowiednie opcje przy Narzędziach zdalnej administracji serwera:


Po tej operacji w menu Start pojawi się folder Narzędzia administracyjne, z którego można uruchomić m. in. przystawkę Użytkownicy i komputery usługi Active Directory:


Jeśli wszystkie kroki wykonaliśmy poprawnie to powinniśmy bez problemu móc przeglądać zasoby naszej domeny.
Prześlij komentarz