piątek, 17 stycznia 2014

Replikacja SysVol na kontrolerach Samba4

Post jest w zasadzie streszczeniem artykułu z oficjalnego HowTo Samby: https://wiki.samba.org/index.php/SysVol_Replication. Od siebie dodałem uzupełnienie m. in. w postać grafik ilustrujących poszczególne czynności.

Na chwilę obecną Samba4 nie wspiera pełnej replikacji SysVol. Możliwe jest natomiast jednokierunkowe kopiowanie SysVol z głównego kontrolera domeny na kontrolery dodatkowe. Istnienie głównego kontrolera ("master") jest tutaj znaczące.

Przed rozpoczęciem pracy nad konfiguracją replikacji należy upewnić się, co do ustawień głównego kontrolera. W tym celu logujemy się kontem administratora domeny na komputer z systemem Windows, na którym mamy zainstalowane narzędzia administracji serwerem. Następnie wciskamy klawisze Windows+R, wpisujemy gpmc.msc i klikamy OK. Uruchomi się przystawka "Zarządzanie zasadami grupy". W drzewku po lewej stronie trzeba odnaleźć ikonę naszej domeny, kliknąć prawym przyciskiem i wybrać Zmień kontroler domeny... Ukaże się okienko:


Ustawienia powinny być takie jak na obrazku. Są to ustawienia domyślne.

Kolejne operacje będziemy przeprowadzać na głównym kontrolerze domeny.

Najpierw należy zainstalować rsync oraz xinetd. W tym celu wykonujemy polecenie:

# apt-get install rsync xinetd

Następnym krokiem jest edycja pliku /etc/xinetd.d/rsync. Wykonujemy polecenie

# mcedit /etc/xinetd.d/rsync

i wypełniamy wg wzoru:


Następnie trzeba utworzyć i wyedytować plik /etc/rsyncd.conf:


Kolejnym krokiem jest utworzenie pliku /usr/local/samba/etc/rsyncd.secret i zapisanie w nim hasła:
sysvol-replication:T@jn3hasl0
Plik musi posiadać odpowiednie atrybuty w celu ukrycia hasła przed niepowołanymi osobami. W tym celu wykonujemy komendę:

# chmod o-r /usr/local/samba/etc/rsyncd.secret

Ostatnim krokiem jest restart xindetd:

# service xinetd restart

Dalsze operacje muszą zostać wykonywane na wszystkich dodatkowych kontrolerach domeny, na które chcemy replikować.

Najpierw należy zainstalować rsync.

Następnie trzeba utworzyć plik /usr/local/samba/etc/rsync-sysvol.secret i wpisać do niego hasło ustawione na głównym kontrolerze:
T@jn3hasl0
Do tego pliku również nie mogą mieć dostępu niepowołane osoby.

W celu uruchomienia replikacji należy wywołać polecenie:

# rsync --dry-run -XAavz --delete-after --password-file=/usr/local/samba/etc/rsync-sysvol.secret rsync://sysvol-replication@192.168.0.1/SysVol/ /usr/local/samba/var/locks/sysvol/

Po znaku '@' podajemy IP głównego kontrolera domeny. Po wykonaniu komendy efekt powinien być następujący:


Jeśli wszystko się udało należy wykonać powyższe polecenie jeszcze raz bez opcji --dry-run. Dopiero wówczas pliki zostaną skopiowane.

Jeśli chcemy aby replikacja uruchamiała się w określonych odstępach czasu, należy powyższe polecenie dodać do tablicy crone. W tym celu z poziomu użytkownika root wydajemy polecenie:

# crontab -e

i na końcu dodajemy:

59 23 * * * rsync -XAavz --delete-after --password-file=/usr/local/samba/etc/rsync-sysvol.secret rsync://sysvol-replication@192.168.0.1/SysVol/ /usr/local/samba/var/locks/sysvol/

W ten sposób replikacja będzie się uruchamiać codziennie o godzinie 23:59.

Prześlij komentarz